Search

DRUGA STRANA ISTEZANJA

Vježbe fleksibilnosti duboko su se integrirale u tkivo svakog trenerskog programa i preferiran su alat za rigidnu muskulaturu. Po toj logici skraćeni se mišić provlači kroz niz vježbi istezanja u želji da se normalizira njegova funkcija.No, nije svaki kratki mišić rješiv istezanjem. Treba poznavati uzrok „spazma“ jer nefleksibilno tkivo je s razlogom takvo: zgusnulo je redove oko nestabilnog zgloba. Osvrnut ćemo se na situacije u kojima istezanjem niste dobili željeni rezultat, jer se istezao mišić kojem je u startu trebao drugačiji pristup.


14 views

Ulica grada Vukovara 269f,Green Gold V1, 2. kat | zanima.me@fiskultura.hr |  Tel. 01 4819 100