sub, 31. pro

|

webinar

video materijal POKRET I BOL

Panel predavanje: Dva eminentna stručnjaka, sa nebrojenim satima dodatnih edukacija i vještina, donose vam drugačiji pristup shvaćanju pokreta i boli.

video materijal POKRET I BOL

vrijeme i mjesto

31. pro 19:00

webinar

opis

►videosnimka webinara

     trajanje: 

"O POKRETU"

Mirela Anić, bacc.cin   (Body&Mind)

→ kondicijski trener

→ Stott Pilates® Certified Instructor (edukator)

→ DNS Exercise (trener)

→ Hatha Yoga (učiteljica)

→ Progressive® (trener)

→ Athlete Power Flow (master trener)

"O BOLI"

David Milinković, bacc.physioth   (PhysioPlus)

→ P-DTR (Proprioceptive- Deep Tendon Reflex)

→ NKT (NeuroKinetic Therapy)

→ Manualna terapija – Kaltenborn Evjenth koncept

→ Klinička Neurodinamika

→ DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

→ IMTAP (Integrated Muscle Testing And Palpation)

→ Anatomy Trains

→ ERGON IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

→ Kinesiotaping

Bol je danas okosnica svakog sata terapije, a kao limitirajući faktor postaje i bitan čimbenik pri planiranju treninga.

To je kompleksan mehanizam koji ovisi o mnogo faktora, a ostaje u organizmu od par sekundi pa do dugog niza godina (pa tako ulazi i u definiciju "kronične boli"   kojom se bave neuroznanstvenici, terapeuti i sve mnogobrojnije klinike za bol).

𝗦𝗮𝘇𝗻𝗮𝗷𝘁𝗲 𝘀 𝗻𝗮𝗺𝗮:

- kako mozak interpretira podražaj

- što su kompenzacijski kapaciteti

- koji su mehanizmi prilagodbe na vanjske podražaje i stimuluse iz okoline

- koje su komponente bolnosti

- treba li raditi kroz bol i postoje li iznimke od pravila

- treba li bolnu simptomatiku uzimati kao jedini čimbenik disfunkcije

- koju ulogu ima trenažni proces, osim one koja prevenira bolna stanja

- kojim se metodama rada služi terapeut, a kojima kineziolog.

►Kotizacija iznosi 500 kn (70 €)

podijeli