Search

PIRIFORMIS vs. ADUKTORI

Updated: Sep 8, 2019

Simptomatika i disfunkcije uzrokovane vezom vanjskih obrtača i primicača kukaOvaj praktikum je dio Urban Joint radionica u kojima se obrađuju zglobni sustavi uključeni u aktivaciju ali i disfunkciju pojedinih antagonističkih grupacija. Ovog puta analizirat ćemo nosioca skupine velikih vanjskih obrtača kuka = m.piriformis. Bolnosti donjeg djela leđa, ishijalgije, piriformis sindrom, disfunkcije SI zgloba, epiziotomije i oporavci nakon poroda, inkontinencija i druge disfunkcije mišića zdjelične ploče jedni su od glavnih neugodnosti koje donosi neuravnotežen odnos u funkciji, aktivaciji i mišićnoj kontroli obrtača kuka (medijalnih i lateralnih rotatora). Predavanje nudi niz praktičnih vježbi i testova, pa će se ostaviti prostora i za konkretna pitanja iz prakse.

9 views0 comments

Recent Posts

See All