Search

MANUALNE TEHNIKE U PASIVNIM POZICIJMA ILI UZ SURADNJU VJEŽBAČA

Updated: Sep 8, 2019


Radionica s naglaskom na praksu bit će prikaz niza protokola za rasterećenje, opuštanje i dekompresiju zglobova i pripadajućih mišića. Ovi se slijedovi mogu koristiti tijekom sata u mikro-odmorima, u završnom dijelu umjesto klasičnog stretchinga, a glavna im je namjena priprema tkiva u rehabilitaciji i saniranju bolnih stanja. Prikazane metode koriste između ostalog i tehniku Trigger Točki, miofascijalnog otpuštanja, thai pozicija, akupresure i stretch-povlačenja. Izuzetno ugodna praksa prilagođena svakom zglobnom sustavu bit će korisna dopuna svakom treningu.

2 views

Ulica grada Vukovara 269f,Green Gold V1, 2. kat | zanima.me@fiskultura.hr |  Tel. 01 4819 100